40 x 54 cm. 2001
40 x 54 cm. 2001

vriendinnen op dijk

53,7 x 40 cm. 2002
53,7 x 40 cm. 2002

vrouw worstelend met truitje

49,5 x 56 cm.
49,5 x 56 cm.

toelopend Belgisch paard

40 x 54 cm. 2001
40 x 54 cm. 2001

vriendinnen op dijk

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Copyright © 2018 Rienold Postma
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.