top of page

Verstilde, eigentijdse kunst, met als onderwerpen mens, dier, landschap en portret.

 

Technieken: pastel op papier en acryl op linnen.

 

Formaten: veelal tot 50 x 70 cm., af en toe groter.

 

 

 

 

Werk van Rienold Postma is opgenomen in de collectie van
 

   - museum Belvédère

   - museum Drachten

   - museum Martena

   - het Fries Landbouwmuseum

   - en diverse privécollecties

Copyright © 2018 Rienold Postma
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar. 

bottom of page