top of page

2017    Bespreking "waar de mensen wonen", Dirk van Ginkel, rubriek De Galerij, december 2017, Leeuwarder Courant

2016    "Rienold Postma vat zijn werk samen", artikel n.a.v. het e-book "De Boeken", Gitte Brugman, 14 oktober 2016,

   Leeuwarder Courant

2015    "Dronken van kunst", artikel over het e-book "Dronken portretten" door Gitte Brugman, 4 juni 2015, Leeuwarder Courant

2014    "Een schilderij aanvinken", kunstartikel door André Keikes, Leeuwarder Courant

2014    "Op het snijvlak van verhaal en beeld", beschrijvend artikel door Gerbrich van der Meer, Friesch Dagblad

2011    interview met Sippy Tighelaar, Omrop Fryslân

2011    "Terloopse betovering" recensie door André Keikes, Leeuwarder Courant

2011    "Verrassende solo's" recensie door André Keikes, Leeuwarder Courant

2010    "Het schilderij als woning" door P.I. Bakker, Kunst en Wetenschap

2008    "Woord en beeld vormen eenheid bij Rienold Postma" recensie door Sytse Singelsma, Leeuwarder Courant

2006    "Rienold Postma exposeert in boek" recensie door Sytse Singelsma, Leeuwarder Courant

2005    “Mijn portretten zijn een omhelzing” interview door Marita de Jong, cultureel magazine de Moanne

2005    “Poëtische reflecties van individuen” recensie Illand Pietersma, Dagblad van het Noorden

2005    “Een pleidooi voor eigenheid” interview door Rients Kooistra, Friesch Dagblad en Sneinspetiele

2005    “Rienold Postma overwint exposeerangst” interview door Sytse Singelsma, Leeuwarder Courant

2004    “Kunst is mijn vluchtheuvel” interview door Rob de Kam, Dagblad van het Noorden

2004    “Indrukwekkend oeuvre van een kluizenaar” interview door Rients Kooistra, Friesch Dagblad

2003    “De wereld van Rienold Postma” film uitgezonden door Omrop Fryslan en Nederland 1

2002    “Kunsthal Weidum” interview door Piter Bergstra, Noorderbreedte

2002    “Friezen op Biennale” Friesch Dagblad

2000    “Trije skilders” videoregistratie Robert Broekhuis en Lucas van Royen, Amsterdam

2000    “Kwaliteit smaakt naar meer” recensie Rients Kooistra, Friesch Dagblad

2000    “Rienold Postma, schilder, kluizenaar, autodidact” interview door Piter Bergstra, Nieuwsblad van het Noorden

1996    “De Friese eenzaamheid” Bas Roodnat, NRC

1995    “Rienold Postma tekent 10 jaar in stilte” interview door Sikke Doele, Leeuwarder Courant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Rienold Postma
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar. 

bottom of page