top of page

In Museum Belvédère in Oranjewoud een overzicht in 3 delen, te weten:


- december 2022 en januari 2023 PORTRETTEN, schilderijen,
- december 2023 en januari 2024 LANDSCHAPPEN/DIEREN, schilderijen, en
- in de loop van 2024/2025, tekeningen aangevuld met enkele tekenkunstige schilderijen, waarbij de nadruk ligt op de lijn.

Copyright © 2018 Rienold Postma
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar. 

bottom of page